EN
2023-10-16 14:53
【市场活动】海外亮相 全球赋能 | 凯莱英医药集团携凯莱英生物参展美国圣地亚哥第14届 World ADC
返回

微信图片_20231023145102.jpg

      第14届 World ADC大会现场

      凯莱英医药集团将携旗下凯莱英生物

  在48展台亮相